ܜrün Detayları

  • Taşıyıcı mekanizma ve izleyicide bilyeli teleskopik ray kullanılmıştır.
  • Taşıma kapasitesi max 50kg dır.
  • Gövde uzunluğŸu, modül yüksekliğŸine uygun ayarlanabilir.
  • Gövde, bağŸlantı elemanları ile modül kapağŸına monte edilebilir.
  • Kapak, bağŸlantı elemanı ile kapak gönye ayarı 2 eksende yapılabilir.
  • Sepetler 6 farklı ölçüsü ile modül genişliğŸine uygundur.
  • Sepetler gövde üzerine istenen aralıklarda plastik askı elemanı ile sabitlenir.
  • Taşıyıcı mekanizma, izleyici ve gövde gri boyalı, sepetler krom kaplamalıdır.

kiler_grubukiler_grubukiler_grubu